Publikationer

Terapeuten – om levd erfarenhet och profession, 2020. Studentlitteratur.

The Extended Therapy Room – Coming from an Authentic Place, 2014. University of Jyväskylä.

Att rymma både och- om vanlighet, mod och professionella samtal, 2007. Mareld.

Det utvidgade terapirummet, 2000. Bjurner & Bruno.

Medverkan i antologier

Vi måste börja med barnen, 2020 (red Ylva Mårtens). Ordfront.

Existens och psykisk hälsa, 2018 (Red Dan Stiwne). Studentlitteratur

Ett urval artiklar

Terapi och konstnärliga uttryck, 25 mars 2022

Barn mår inte alltid bättre av diagnoser. Aftonbladet, 6 april 2021
Ett systemfel när människor tillåts gå under, Nätverket Sociala Frågan, Göteborgsposten, 27 nov 2018
Tabletternas monopol i psykiatrin måste brytas. Carina Håkansson, ETC, 8 augusti 2018
Exploring Psychiatry’s “Black Hole”: The International Institute on Psychiatric Drug Withdrawal“, Kermit Cole, Mad in America, 4 november, 2016
Det är något som inte stämmer, Carina Håkansson, Göteborgs-Posten, 31 augusti 2016
Carina Hakansson on the Extended Therapy Room Foundation on the future of mental health”, Eric R. Maisel Ph.D., Psychology Today
Psykvården måste kunna ge alternativ”, Carina Håkansson, Debatt, Svenska Dagbladet
Jag skräms av tystnaden, Carina Håkansson, ETC, 14 december 2015
Om diagnoser och konsten att mötas, Carina Håkansson, Idunn.no, december 2015
The extended therapy room, Carina Håkansson, Taylor & Francis Online, 9 november 2015
Human Beings Are More Than a Combination of Letters, or; Why We Needed a Film Festival, Carina Håkansson, Mad in America, 10 oktober 2015
“Knowing Together” vs. “Knowing Apart”: The Importance of Extending Our Network, Carina Håkansson, Mad in America, 5 augusti 2015
Allt mer åtgärdas med psykofarmaka, Carina Håkansson, Svenska Dagbladet, 17 maj 2015
When the Hunger for Real Knowledge is Enough, Change Will Come, Carina Håkansson, Mad in America, 4 maj 2015
Driving Us Crazy: A Festival About Madness in Society, and in All of Us, Carina Håkansson, Mad in America, 10 mars 2015
Cut-Out Doll Woods, Carina Håkansson, Psychosis, Vol.4, No.1, sid 81-86, februari 2012
Nära samarbete kan rädda placerade barn, Carina Håkansson, Göteborgs-Posten debattartikel, 14 mars 2011
About Solidarity, Courage and Professional Talks, Carina Håkansson, Context 96, april 2008
Piller löser inte livskriser, Carina Håkansson, Göteborgs-Posten, 22 oktober 2005