Om Carina

Carina

Jag är socionom, leg. psykoterapeut och doktor i psykologi. Undervisar blivande terapeuter och socionomer. Skriver böcker och deltar i det offentliga samtalet i frågor som rör psykoterapi, socialt arbete, psykiatrisk diagnostik och betydelsen av konstnärliga uttryck i terapirummet.

Som ung socionom startade jag Familjevårdsstiftelsen och var ansvarig ledare i mer än 25 år. Tillsammans med personal, familjehem och klienter utvecklades ett speciellt sätt att arbeta som vi kom att kalla det utvidgade terapirummet, vilket finns beskrivet i artiklar, böcker och avhandling.

Varför gör vi det vi gör? Vad betyder orden och begreppen vi använder? Hur omsätter vi teoretisk kunskap i praktiskt handlande? Hur skapar vi plats för de vars röst inte hörs? Vad är det allra viktigaste?

Ovanstående centrala frågor har lett till möten med människor och organisationer världen över: Storbritannien, Nya Zealand, USA, Norge, Danmark, Paraguay, Brasilien, Argentina, Finland, Tyskland, Australien, Belgien, Canada, Island, Spanien, Italien, Grekland…

Mentorskap. Föreläsningar. Utbildningar. Filmfestivaler. Nätverksmöten. Konferenser.

Under åren har jag mött många viktiga människor, alltför många att nämna var och en. Tillsammans arbetar vi för att göra världen bättre. Mer begriplig och jämlik.

Värdighet och ansvar är centrala fenomen. Liksom delaktighet och närvaro. Stora begrepp. Lätta att säga, svårare att leva. Därför behövs den andre. Eller den tredje. Det kollektiva arbetet. En vänlig kritisk blick. Ett lyssnande öra. Berörande samtal.

Inte kunde jag ana att arbetslivet skulle bli så rikt. Rymma så många möten. Ge så mycket tillbaka. Men så är det. Och här är jag nu. För första gången i helt egen regi. Omgiven av andras erfarenhet och kunskap. Inom en rad områden: Psykologi. Filosofi. Psykoterapi. Litteratur. Teater. Vardagskunskap.

I terapirummet liksom i handledning och i mötet med studenter talar vi med varandra. Ibland skriver vi. Läser. Gestaltar. Synliggör. Tar ansvar. Delar kunskap. Lär av varandra

Klicka här för att se mitt CV