Välkommen till

CH Terapi

& Skrivande

Sedan unga år har jag skrivit och funderat på människovarandet.
I böcker ges möjlighet att både känna igen och få inblick i annorlunda världar.
Så är det också att vara terapeut.